1397/07/01

تمدید تاریخ انتخاب واحد

به اطلاع دانشجویان عزیز میرساند: زمان انتخاب واحد از روز دوشنبه 97/07/02 الی شنبه 97/07/07 تمدید شد و از قسمت "حذف و اضافه " اقدام به انتخاب واحد نمایید.;