1398/02/01

بازه امتحانات پایان ترم

به اطلاع میرساند بازه امتحانات پایان ترم از شنبه مورخه 26 خرداد ماه لغایت پنج شنبه 6 تیر ماه می باشد.;