1398/07/23

قابل توجه دانشجویان عزیز:

جهت انجام امور آموزشی،اداری،فارغ التحصیلی و همچنین دریافت مدرک فقط روزهای سه شنبه تا پنج شنبه مراجعه فرمایید. 08642341053 08642341055;