1396/01/30

نمایشگاه کتاب تهران 1396

آغاز ثبت‌نام بن‌کارت‌های خرید نمایشگاه کتاب ثبت‌نام بن کارت‌های نمایشگاه کتاب از ۳۱ فروردین تا ۷ اردیبهشت و از طریق سامانه bon.tibf.ir برای متقاضیان امکان پذیر است. دانشجویان از ۳۱ فروردین تا ۳ اردیبهشت دانش آموزان از ۲ تا ۵ اردیبهشت اساتید از ۵ تا ۷ اردیبهشت;