1397/12/23

تعطیلات

به اطلاع اساتید محترم و دانشجویان گرامی میرساند دانشگاه فخر رازی به مناسبت نوروز 98 از روز پنج شنبه مورخه 97/12/23 لغایت یک شنبه 98/01/18 #تعطیل میباشد.;